SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

2 września 2019 r. rozpoczął się nowy rok szkolny - 2019/2020.

Jak co roku niewiele przed godziną 9.00 do budynku szkoły zaczęli przybywać uczniowie, wielu z nich w towarzystwie rodziców. Uroczystą akademię zaprezentowała klasa V pod opieką pani Doroty Górniok.

Na początku wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano „Mazurek Dąbrowskiego”. Następnie uczniowie klasy V przedstawili montaż słowno – muzyczny nawiązujący do 80-tej do rocznicy wybuchu II wojny światowej. W pięknej oprawie plastycznej oddano cześć bohaterom tamtych dni. Druga część akademii poświęcona była kończącym się wakacjom oraz początkowi roku szkolnego, którą uczniowie zaprezentowali w krótkiej scence satyrycznej.

Na koniec o głos poproszona została Pani Dyrektor Katarzyna Wybrańczyk, która powitała zebranych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Na początku pani dyrektor powitała wszystkich zebranych, w szczególności klasę I, następnie przedstawiła wychowawców poszczególnych klas oraz członków Rady Pedagogicznej szkoły. Na zakończenie pani dyrektor złożyła uczniom, nauczycielom i rodzicom życzenia owocnej pracy, poczucia bezpieczeństwa oraz dobrej współpracy przez kolejne miesiące współpracy. Po części artystycznej uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami. Rok szkolny 2019/2020 – rozpoczęty!! Opr.: S. Kościelny

10 - 12IX - WYCIECZKA DO CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE

            Uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej im. Józefa Weszki w Rudołtowicach, jako laureaci Konkursu Kalendarzowego Komendy Głównej PSP w 2019 r, mieli przyjemność uczestniczyć w 3-dniowej wycieczce, zorganizowanej specjalnie dla nich w ramach konkursowej nagrody. Wyjazd miał miejsce w dniach 10-12 września.

W organizację wycieczki włączyła się Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach (program zwiedzania) oraz Komenda Powiatowa PSP w Jastrzębiu-Zdroju (transport), a wspaniałej gościny udzieliła Centralna Szkoła PSP w Częstochowie.

            Dzięki doskonałej organizacji i zapewnieniu bardzo ciekawego programu, uczniowie, których znaczna część jest zrzeszona w Młodzieżowej Drużynie Strażackiej przy OSP Rudołtowice, mogli bliżej poznać specyfikę zawodu strażaka i zobaczyć jak wygląda proces szkolenia młodych adeptów pożarnictwa. Organizatorzy nie zapomnieli również o pokazaniu młodzieży ciekawych miejsc w samej Częstochowie.

            Młodzież w pierwszej kolejności została zapoznana z budynkami Centralnej Szkoły Pożarniczej, poligonem szkoleniowym oraz Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą przy CS PSP. Brała udział w szkoleniu strażackim, w czasie którego strażacy gasili palący się samochód osobowy. Uczniowie zajrzeli też do symulatora, nazywanego „strażackim escape roomem”, gdzie mogli przedzierać się przez labirynt w trudnych warunkach zadymienia i ciemności. Chętne osoby mogły sprawdzić swoją wytrzymałość na ruchomej drabinie strażackiej. Okazało się, że kilka osób bez większych problemów jest w stanie wspiąć się na wysokość 50 m. Uczniowie brali udział w apelu wieczornym kadetów, uczących się w szkole oraz podglądali ich indywidualne treningi na bieżni.

            Siódmoklasiści zobaczyli niezwykle ciekawą, multimedialną ekspozycję Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Chorzowie. Zostali również oprowadzeni po cennych wystawach Centralnego Muzeum Pożarniczego w Mysłowicach. W Częstochowie zaprezentowano im bardzo atrakcyjne zbiory Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II oraz umożliwiono zwiedzenie z przewodnikiem Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze.

            Wszystkie aktywności zaproponowane w programie wycieczki były dla młodzieży niezwykle atrakcyjne i niosły ze sobą bardzo wysoki walor edukacyjny i wychowawczy. Serdecznie dziękujemy organizatorom wycieczki oraz p. Agnieszce Bartas, która dzielnie pełniła funkcję opiekuna. Opr.: Elżbieta Konieczny

Copyright © 2019 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.