SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia

Od 16 marca - zajęcia w szkole zostają zawieszone!
Od 25 marca szkoła prowadzi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


1. Placówka od dnia 16.03.2020 r. do odwołania jest zamknięta dla wszystkich interesantów, rodziców oraz uczniów.
2. W sytuacjach tylko bardzo pilnych i niecierpiących zwłoki interesant/rodzic może zostać wpuszczony na teren placówki po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu spotkania oraz przeprowadzeniu wstępnego wywiadu.
3. W razie konieczności osobistego kontaktu prosimy o telefon pod nr.: 32 211 21 00.1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 r. – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r. - § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3. Ferie zimowe 13 - 26 stycznia 2020 r. -  § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14 kwietnia 2020 r. - § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

5. Zakończenie zajęć edukacyjnych 24 czerwca 2020 r. - § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

6. Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. - § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

W bieżącym roku szkolnym istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktycznych.

W naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą: 21, 22, 23 kwietnia 2020 r.  - egzamin ósmoklasisty.

W tych dniach, dla uczniów potrzebujcych opieki będa zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych będzie dzień:

12 czerwca 2020 r.  - zajęcia przypadające na ten dzień będą zrealizowane w sobotę 6 czerwca 2020 r.

W naszej szkole każdy może rozwijać swoje zainteresowania, uzupełnić wiedzę i aktywnie spędzić czas wolny.

W I półroczu roku szkolnego 2016/2017 oferujemy:

Lp.

Nazwa zajęć

Klasa

Dzień tygodnia

Godzina

Imię i nazwisko prowadzącego

1.

Zespół dydaktyczno-wyrównawczy

I

wtorek

11.50–12.35

Aleksandra Szromek

2.

Koło manualne

I

czwartek

11.50–12.35

Aleksandra Szromek

3.

Koło

„Zostać mistrzem”

II

poniedziałek

11.50–12.35

Katarzyna Michniok – Hyła

4.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

II

czwartek

11.50–12.35

Katarzyna Michniok – Hyła

5.

Koło
zainteresowań

III

poniedziałek

12.45–13.30

Dorota Psik

6.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

III

wtorek

11.50–12.35

Dorota Psik

7.

Zajęcia wyrównawcze
z j. polskiego

IV-V

na zmianę co 2 tyg.

 

 VI

środa

12.45–13.30

 

 

 

 

13.35-14.20

Sylwia Kościelny

8.

Koło polonistyczne

IV-VI

środa/co 2 tygodnie

13.35–14.20

Sylwia Kościelny

9.

Zespół wokalny/ Koło językowe (co 2 tygodnie)

IV-VI

wtorek

13.35–14.20

Joanna Niesyto

10.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego

IV

 

 

VI

piątek

 

 

poniedziałek

12.45–13.15

 

 

14.25-15.10

 

Joanna Niesyto

11.

SKS

I - III

 

IV-VI

środa

12.45-13.30

 

13.35-14.20

Bogumiła Włoch

12.

Koło matematyczne

IV–V

na zmianę co 2 tyg.

VI

 

poniedziałek

 

 

poniedziałek/

co 2 tygodnie

13.35–14.20

 

 

 

14.25-15.10

Krystyna Żemła

13. Zajęcia wyrównawcze
z matematyki

IV-V

 

VI

poniedziałek/

co 2 tygodnie

 

13.35–14.20

14.25-15.10

Krystyna Żemła

14.

Koło biblioteczne „Moli książkowych”

I - III

czwartek

12.45–13.30

Renata Gryzełko

15.

Koło plastyczne

I - VI

środa

13.35–14.50

Bożena Ananicz

16.

Koło teatralne

IV - VI

wtorek

14.25–15.10

Dorota Piętka

17. Koło przyrodnicze IV - VI czwartek 14.25–15.10 Sonia Łopuszyńska

 

 

 

Lp. CZAS TRWANIA LEKCJI CZAS TRWANIA PRZERWY DŁUGOŚĆ PRZERWY
1 8.00 – 8.45    
  8.45 – 8.55 10 min
2 8.55 – 9.40
  9.40 – 9.50 10 min
3 9.50 – 10.35  
  10.35 – 10.50 15 min
4 10.50 – 11.35
  11.35 – 11.50 15 min
5 11.50 – 12.35  
  12.35 – 12.45 10 min
6 12.45 – 13.30  
  13.30 – 13.35 5 min
7 13.35 – 14.20
  14.20 – 14.25 5 min
8 14.25 – 15.10    

Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne i Uczniowie zwracają się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku dochodowego za 2014 rok na rzecz Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach.

Wszystkich Państwa, którzy chcą wesprzeć w ten sposób naszą szkołę, prosimy o wpisanie w odpowiedniej rubryce swojego zeznania podatkowego następującą informację: Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.

Pozyskane pieniądze zostaną przekazane na potrzeby naszej szkoły (itp. na zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, sprzętu sportowego, itp.).

Za każdą wpłatę DZIĘKUJEMY.

Copyright © 2020 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.