Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne i Uczniowie zwracają się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku dochodowego za 2014 rok na rzecz Szkoły Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach.

Wszystkich Państwa, którzy chcą wesprzeć w ten sposób naszą szkołę, prosimy o wpisanie w odpowiedniej rubryce swojego zeznania podatkowego następującą informację: Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.

Pozyskane pieniądze zostaną przekazane na potrzeby naszej szkoły (itp. na zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, sprzętu sportowego, itp.).

Za każdą wpłatę DZIĘKUJEMY.