SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia

PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


0


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


0


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


0


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


0


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


0


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


0


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


0


PROSIMY O WSPARCIE - 1% podatku

Informacja do umieszczenia na zeznaniu podatkowym: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS” KRS: 0000237488 dla SP8 Rudołtowice.


0


Lp.

Termin

Program zebrania - zagadnienia główne

1.

 

 

13.IX.2016 r.
godz. 17.00


 
 
 
 
 

 

godz. 17.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godz. 18.30

Zebranie rodziców połączone z wywiadówką.
 
1. Spotkanie z Dyrektorem Szkoły:

- Przedstawienie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w   szkole  w roku szk. 2015/2016.

- Kalendarz roku szkolnego.

- Przedstawienie planu pracy szkoły na rok 2016/2017.

- Podziękowania dla rodziców, którzy wsparli szkołę w okresie wakacji.
- Zapoznanie rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły - po zmianach.
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i socjalna w szkole.
- Oferty zajęć pozalekcyjnych.

- Dziennik elektroniczny.

2. Spotkanie z wychowawcą:
- Przedstawienie planu wychowawczego.
- Przedstawienie propozycji wycieczek klasowych.
- Wybory klasowej rady rodziców - trójek klasowych.
- Ustalenia dotyczące komunikacji z rodzicami w tym formy zwalniania i   usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych.

- Dziennik elektroniczny.
- Sprawy różne. 
- Indywidualne konsultacje na temat postępów w nauce i zachowania uczniów

3. Spotkanie trójek klasowych

2.

17.XI.2016 r.

godz. 17.00

 

godz. 17.30

Wywiadówka śródokresowa.

1. Zebranie ogólne dla rodziców uczniów kl I - VI

- prelekcja dla rodziców w ramach pedagogizacji

2. Spotkanie z wychowawcą:

- Informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.

- Zapoznanie ze stopniem realizacji plan wychowawczego.

- Sprawy bieżące.

- Rozmowy indywidualne.

3.

1.II.2017 r.

godz. 17.00

 

godz. 17.30

Zebranie rodziców połączone z wywiadówką.

1. Spotkanie z Dyrektorem Szkoły:

- podsumowanie pracy szkoły w I półroczu.

2. Wywiadówka podsumowująca I półrocze:
 
- Podsumowanie wyników w nauczaniu i zachowaniu za I półrocze roku   szkolnego 2016/2017.
 
- Informacja o uzyskanych ocenach na półrocze.
 
- Sprawy różne.

4.

26.IV.2017 r. 
godz. 17.00

Wywiadówka śródokresowa:
 
- Informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu
  - Pedagogizacja rodziców w ramach rozpoznanych potrzeb zespołu klasowego, zgodnie z planem wychowawcy klasowego.

Copyright © 2018 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.