SZKOŁA SP8 RUDOŁTOWICE


SP8 jest szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów i wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się u nas pewnie i bezpiecznie.

Get Adobe Flash player

Ogłoszenia


W związku z zawiązaniem się Komitetu Strajkowego w naszej szkole, od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się strajk nauczycieli i będzie trwał do odwołania.

Nieobecność uczniów w szkole nie będzie miała wpływu na obliczanie frekwencji.

W chwili obecnej świetlica prowadzi zajęcia opiekuńcze. Jeżeli potrzebujecie Państwo opieki dla swojego dziecka prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Na bieżąco będą do Państwa przesyłane informacje o sytuacji w naszej szkole. Prosimy o śledzenie wiadomości umieszczanych na szkolnej stronie www, w dzienniku elektronicznym oraz w mediach.


W dniach od poniedziałku 15.04.2019 r. do środy 17.04.2019 r. odbywać się będą egzaminy klasy 8.
Wyżej wymienione dni, dla reszty uczniów są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych.
Od czwartku 18.04. 2019 r. do wtorku 23.04.2019 r. trwa przerwa świąteczna.-W 1877 r. rozpoczęto budowę pierwszej szkoły w Rudołtowicach, budowę ukończono w październiku 1878 r.

Jak podaje kronika „budynek był solidny, z palonej cegły, pokryty dachem z łupku. Mieściły się w nim 4 klasy i dwa mieszkania”.
- W okresie wojennym budynek szkoły mocno ucierpiał, dlatego w roku 1945 przystąpiono do jego remontu.
-Rok 1975to powstanie zbiorczych szkół gminnych i utrata samodzielności przez rudołtowicką placówkę oświatową.
-W latach 1975 – 1966szkoła w Rudołtowicach była filią (w latach1975 – 1978 czteroklasową, później trzyklasową) Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach.
- W listopadzie 1985 r. na posiedzeniu Rady Sołeckiej Rudołtotowic powołany został Społeczny Komitet Budowy Przedszkola, który w 1993 r. przemianowano na Społeczny Komitet Budowy Szkoły.
-13 września 1994 r.uczniowie filii w Rudołtowicach przenieśli się do nowego budynku.
-15 lutego 1996 r. na mocy aktu założycielskiego Urzędu Miejskiego w Pszczynie powstała samodzielna Szkoła Podstawowa nr 8 w Pszczynie - Rudołtowicach. Początkowo liczyła ona klasy I – IV, a od roku 1998/1999 po raz pierwszy od ponad 20 lat stała się pełną, ośmioklasową szkołą.
-5 czerwca 1999 r. Szkoła Podstawowa w Rudołtowicach otrzymała imię Józefa Weszki.
-2 września 2011 r.przy szkole, została oddana hala sportowa z zapleczem (do tej pory dzieci ćwiczyły w mini salce usytuowanej w piwnicach szkoły).
Kierownicy szkoły w Rudołtowicach
1. Wojna Jan (1945 – 1964)
2. Weszka Józef (1964 - 1975)
Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach i jednocześnie punktu Filialnego w Rudołtowicach
1. Gruszka Józef (1975 - 1990)
2. Pala Danuta (1990 – 1994)
3. Dyrda Renata (1994 - 1996)
Kierownicy Punktu Filialnego
1. Dyrda Wanda (1974 - 1978)
2. Loreńczyk Aniela (1978 - 1991)
3. Wilczek Helena (1991 do 15.02.1996)
Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach
1. Dyrda Renata (od II półrocza 1996 do 31.08.1996)
2. Grygier Marian (1996 - 1999)
3. Żemła Krystyna (1999-2009)
4. Wybrańczyk Katarzyna (2009 do nadal)

Copyright © 2019 SP8 RUDOŁTOWICE  Rights Reserved.