2018/2019

 

 

W okresie 25 – 29 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach zorganizowano półkolonie, w których uczestniczyło 44 uczniów z klas I – VII w/w szkoły.

Codziennie półkolonie rozpoczynały się wspólnym powitaniem, sprawdzeniem obecności, omówieniem planu dnia oraz omówieniem regulaminów obowiązujących pól kolonistów. Następnie uczniowie wyjeżdżali autokarem na wycieczki poza Rudołtowice.

W pierwszym dniu odbyła się wycieczka do DreamParku w Ochabach, gdzie uczniowie obejrzeli wystawę miniaturowych słynnych na świecie budowli, skorzystali z seansu filmowego w kinie 6D, obejrzeli wystawę ryb ozdobnych i innych zwierząt wodnych. Zobaczyli także na wybiegach kozy, lamy i mrówkojady. Następnie uczniowie klas I – III uczestniczyli w grach i zabawach na placu zabaw, trampolinie i dmuchanej zjeżdżalni, natomiast uczniowie klas IV – VII korzystali z parku linowego. Pobyt w Ochabach dostarczył uczniom wielu miłych wrażeń.

Na drugi dzień półkolonii zaplanowano wycieczkę w góry, ale z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, kierownik i wychowawcy półkolonii podjęli decyzję o zmianie planu. Postanowiono wyjechać do Multikina w Czechowicach – Dziedzicach na film pt. „Bella i Sebastian”, przedstawiający więź i wielką przyjaźń pomiędzy chłopcem a psem. Po seansie w kinie uczestnicy półkolonii udali się autokarem do Ogrodów Kapias w Goczałkowicach – Zdroju. Tam podziwiali piękne kompozycje roślinne, zwiedzali sekretne zaułki a także mieli możliwość zabawy w labiryncie z roślin oraz na placu zabaw.

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z przebiegu całego dnia półkolonii.

W trzecim dniu odbył się wyjazd do „Kolejkowa” w Gliwicach. Uczniowie zwiedzali wystawę miniaturowych budowli głównie z terenu Śląska. Uczniowie zwracali uwagę na sposób wykonania poszczególnych elementów wystawy, zarówno tych stałych jak i ruchomych. Pani przewodnik w swoich wypowiedziach przybliżała oglądane budowle oraz przekazała wiele anegdot dotyczących elementów wystawy. Uczniowie mieli także możliwość rozmowy z projektantem wystawy i twórcą wielu jej elementów. Podczas tej rozmowy uczniowie dowiedzieli się m.in. o tym jak wygląda i ile trwa praca przy tworzeniu małych i dużych eksponatów. Wystawa zrobiła wielkie wrażenie na wszystkich uczestnikach półkolonii.

Czwartego dnia półkolonii uczniowie wyjechali autokarem do Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Tam odbyły się warsztaty pt. „Zielony survival”, przeprowadzone przez pracowników Centrum Naukowego działającego przy Ogrodzie. Podczas warsztatów, budzących wiele emocji, uczniowie uczyli się robić m.in. sznurek z pokrzywy, rozpalać ogień za pomocą krzesiwa, chwytać i oczyszczać wodę, budować schronienie (namiot, szałas) z dostępnych wokół materiałów. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się także jakiego kolor ubrań nie powinno zakładać się idąc na spacer do lasu, a jakiego koloru powinno być ubranie osoby np. tropiącej lub obserwującej zwierzęta. Został także przedstawiony szczegółowy instruktaż rozwieszania i korzystania z hamaku, aby odpoczynek w nim był skuteczny. Kolejnym etapem zajęć była gra terenowa na terenie Ogrodu – korzystając z mapy uczniowie szukali wskazanych miejsc. Podczas spaceru do autokaru uczniowie mieli możliwość podziwiania roślinności, rzeźb sztuki współczesnej i wystawy zdjęć. Uczestnicy półkolonii byli bardzo podekscytowani pobytem w Ogrodzie.

W ostatnim, piątym dniu półkolonii uczniowie wyjechali na wycieczkę do Pszczyny. Zwiedzili rynek oraz alejkami parku, podziwiając florę i faunę, udali się do Skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej. Tam zwiedzili poszczególne budynki, poznając warunki życia i pracy przodków. W Skansenie uczniowie uczestniczyli także w warsztatach pt. „Sekrety pszczół”, które przeprowadzili pszczelarze. Podczas warsztatów poznali zasady panujące w ulu, osobniki pszczelej rodziny i ich funkcje, poszczególne etapy produkcji miodu oraz innych produktów wytwarzanych przez pszczoły, a równie cennych dla człowieka. Uczniowie uczyli się odróżniać pszczołę od osy, poznali także wiele cennych porad jak uchronić się przed użądleniem i jak postępować w razie ewentualnego użądlenia. Uczniowie mieli możliwość zajrzeć do ula i wysłuchać prelekcji na temat pracy pszczelarza. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik mógł skosztować miodu. Zajęcia bardzo zaciekawiły uczniów i rozbudziły chęć poznawania życia i pracy innych osobników fruwających, biegających wokół nas.

Każdego dnia zajęcia kończyły się podsumowaniem wydarzeń z danego dnia, oceną zrealizowanych zajęć. Codziennie uczniowie wyrażali bardzo pochlebne opinie na temat poszczególnych zajęć. Przypominano również plan na kolejny dzień.

Na zakończenie półkolonii zorganizowano poczęstunek, a każdy uczeń otrzymał upominek w postaci akcesoriów wakacyjnego odpoczynku. Opr. Krystyna Żemła - kierownik półkolonii

 19 czerwca – uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Na uroczystym pożegnaniu roku szkolnego oraz pożegnaniu klasy VIII oprócz nauczycieli i uczniów pojawili się także przedstawiciele Rady Rodziców, Ochotniczej straży Pożarnej oraz rodzice. Akademia składała się z dwóch części i została przygotowana przez uczniów klasy VIII pod opieką wychowawczyni p. K. Żemła, VII pod opieką wychowawczyni p. J. Niesyto oraz klasy III pod opieką wychowawczyni – p. A Szromek.

Najpierw nastąpiła ceremonia przekazania sztandaru szkoły nowemu pocztowi w składzie Mikołaj Kołoczek – chorąży, Zuzanna Skrzypczyk i Maja Bołdys – asysta. Następnie absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie. Potem klasa VIII zatańczyła poloneza i wystąpiła z krótkim montażem pożegnalnym oraz wręczyła nauczycielom kwiaty.

Kolejnym punktem programu był występ siódmoklasistów. Pożegnali oni swych starszych kolegów i koleżanki wręczając puchary. Każdy uczeń zyskał indywidualny tytuł, który w dowcipny sposób charakteryzował osobę.

Po nich klasa III przedstawiła montaż słowno-muzyczny o kończącym się roku szkolnym i powitaniu wakacji. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, wprowadzające wszystkich zebranych w wakacyjny nastrój.

Po części artystycznej nastąpiło wręczenie nagród oraz świadectw z wyróżnieniem. Uczniowie wyróżniający się osiągnięciami w nauce, zachowaniu i pracą na rzecz szkoły w roku szkolnym 2018/2019 zostali uhonorowani nagrodami książkowymi.

Klasy I- III : wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy

Klasa III: wszyscy uczniowie otrzymali nagrodę książkową za ukończenie I etapu edukacji

W klasach starszych świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

Klasa IV:

Krzysztof Gogol, Maksymilian Gaża, Franciszka Pitura

Klasa V:

Tomasz Gątarz, Alicja Piórko, Natalia Ryba, Natalia Wyroba

Klasa VI:

Antonina Jochem, Antonina Szczyrbowska, Patrycja Trefon, Zuzanna Skrzypczyk, Mikołaj Kołoczek, Antoni Trela,

Klasa VII:

Oliwia Kaszta, Nikola Mośka, Zofia Motyka, Iga Pala, Kinga Sandecka, Martyna Sojka                          

Klasa VIII:                                                                                            

Magdalena Koczor, Oliwia Łuka, Emilia Łukowska, Magdalena Motyka, Anita Nowok, Kamil Skrobol

Wyróżnienie za osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie szkoły – tytuł „Sportowca roku szkolnego 2018/2019” - Maja Bołdys

Następnie Pani Dyrektor wyróżniła uczniów ze 100 % frekwencją w roku szkolnym 2018/2019, a byli to:

Klasa II: Oskar Maroszek, Wojciech Krawczyk

Klasa III: Zofia Kołoczek,

Klasa V: Zofia Durok, Hanna Koczy, Jakub Hadaś

Klasa VII: Wiktor Maroszek, Kinga Sandecka

Stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych w II półroczu roku szkolnego 2018/2019 otrzymały następujące osoby:

Antonia Szczyrbowska kl. VI, Patrycja Trefon kl. VI, Antonina Jochem kl. VI, Tomasz Gątarz kl. V, Zofia Motyka kl. VII, Iga Pala kl. VII, Nikola Mośka kl. VII, Kinga Sandecka kl. VII, Magdalena Motyka kl. VIII. Stypendium sportowe otrzymała Maja Bołdys kl. VI.

Gratulujemy sukcesów i osiągnięć w mijającym roku szkolnym!

Miłym akcentem było wystąpienie przedstawicieli powiatowej i rudołtowickiej Ochotniczej Straży Pożarnej. W ogólnopolskim konkursie na grę terenową II miejsce wygrała klasa VI. Zostali uhonorowani nagrodą w postaci wyjazdu do szkoły pożarniczej oraz zaproszeniem na „Noc w straży” i udział w grze własnego projektu

Na koniec podziękowania i upominki wykonane przez uczniów świetlicy szkolnej otrzymali rodzice z Rady Rodziców oraz pełniący funkcje w oddziałowych „trójkach klasowych”.

Uroczysta akademia zosała zakończona wystąpieniem Pani Dyrektor, która pogratulowała wszystkim uczniom uzyskanych wyników w nauce, podziękowała zebranym za pracę, wsparcia i okazaną pomoc szkole. Kończąc swoje wystąpienie Pani Dyrektor życzyła udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego. Po akademii uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami klas. Opr. Sylwia Kościelny

II MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE KLASOWYM NA SCENARIUSZ GRY TERENOWEJ DLA UCZNIÓW SP NR 8 W RUDOŁTOWICACH

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, społeczność Szkoły Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach miała okazję gościć szczególne osobistości. Do szkoły przybył reprezentant Powiatowej Straży Pożarnej w Pszczynie oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudołtowicach, by wręczyć uczniom klasy VI nagrodę – voucher na 3-dniową wycieczkę do jednej ze szkół Państwowej Straży Pożarnej.

Uczniowie wraz z opiekunką – p. Elżbietą Konieczny, podjęli się stworzenia projektu strażackiej gry terenowej. Gra ta została bardzo wysoko oceniona przez jury Konkursu Kalendarzowego Państwowej Straży Pożarnej 2019. Spośród 24 nadesłanych prac konkursowych, gra szóstoklasistów pt. „Tajemnica rudołtowickiej straży” zajęła drugą lokatę.

Celem opracowanej gry terenowej było zaznajomienie uczestników z historią Rudołtowic i tradycjami strażackimi wsi oraz popularyzacja sprawności strażackich, takich jak szybkość, zwinność, umiejętność współpracy i logicznego myślenia. Autorzy pracy fabułę gry umieścili w czasach przedwojennych. Zadaniem uczestników było odgadnięcie tożsamości podpalacza, który tuż przed wybuchem II Wojny Światowej dopuścił się licznych podpaleń okolicznych domostw. Uczestnicy wraz z postępem gry zdobywają kolejne wskazówki, przybliżające ich do odkrycia prawdy, a punktem kulminacyjnym jest odnalezienie listu – wyznania podpalacza.

Uczniowie bardzo ochoczo włączyli się w planowanie biegu. Aby uniknąć chaosu praca przebiegała w małych podzespołach. Część osób odpowiedzialna była za opracowanie na mapie trasy gry, drugi zespół wymyślał wyzwania, a kolejne zajmowały się grafiką i innymi szczegółami, koniecznymi do opracowania pełnowartościowego projektu. Niewątpliwie najwięcej emocji i dyskusji wzbudziło zaplanowanie fabuły gry.

Nieocenioną wartością podczas projektowania gry był fakt, że znaczna część uczniów klasy VI SP 8 w Rudołtowicach bardzo czynnie włącza się w działalność Młodzieżowej Drużyny Strażackiej. Drużyna prowadzona jest przez prężny zespół druhów, należących do OSP w Rudołtowicach. Uczniowie, dzięki regularnemu uczestnictwu w szkoleniach z zakresu obsługi sprzętu gaśniczego, pierwszej pomocy przedmedycznej i treningom sprawnościowym, mogli swoją wiedzę i umiejętności wykorzystać w projekcie klasowym.

Projekt gry spodobał się zespołowi odpowiedzialnemu za szkolenie Młodzieżowej Drużyny Strażackiej w Rudołtowicach. W związku z tym gra zostanie wcielona w życie już niebawem, bo podczas wakacyjnej „Nocy w Straży” organizowanej już po raz kolejny dla młodzieży przez miejscowych strażaków.

Tego typu projekty są doskonałą okazją do nawiązania i pielęgnowania współpracy między jednostkami odpowiedzialnymi za kształtowanie młodych ludzi. Dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły ma wielką nadzieję na dalsze współdziałanie z miejscowym OSP. Kto wie – może uda się wspólnie osiągnąć jeszcze kolejny sukces? Opr. Elżbieta Konieczny

18 czerwca – podsumowanie konkursów wewnątrzszkolnych.

Na apelu tuż przed końcem roku szkolnego podsumowano i ogłoszono wyniki konkursów.. Poznaliśmy uczniów wyróżnionych w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”. Dowiedzieliśmy się, kto uzyskał tytuł „Świetlika Roku”. Pani E. Konieczny przedstawiła wyniki czytelnictwa i nagrodziła najlepiej czytających w tym roku szkolnym. Swoją pracę podsumował także Samorząd Uczniowski. Ogłoszone zostały wyniki konkursu „Sala jak ta lala”, nagododzone klasy otrzymały upominki od SU. Następnie pożegnano ustępującą radę i powitano nowy skład Samorządu. Opr. Sylwia Kościelny

14 czerwca – Ogólnopolska Akcja Czytelnicza "Jak nie czytam, jak czytam".

Nasi uczniowie dołączyli do Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej "Jak nie czytam, jak czytam". Akcja polegała na tym, że o godz. 10.00 wszyscy uczniowie zebrali się na szkolnym boisku i razem czytali książki. Chodziło o pobicie rekordu jednoczesnego czytania książek przez jak największą ilość osób. Każda klasa usiadła sobie wspólnie w wybranym miejscu, a uczniowie przynieśli tego dnia książkę, którą aktualnie czytają. Przez ok. 10 min w ciszy i skupieniu czytali swoją książkę. Po tym czasie klasy wykonały zdjęcia w wymyślonej przez siebie "pozie czytelniczej". Opr. S. Kocielny

14 czerwca – wybory do Samorządu Uczniowskiego

Uczniowie wybrali swoich przedstawicieli na nowy rok szkolny. Nową przewodniczącą szkoły została Antonina Jochem z kl. VI, zastępcą Antonina Szczyrbowska z kl. VI, skarbnikiem Tomasz Węgrzyn z kl. IV, a sekretarzem Patrycja Sanetra z kl. VII. Gratulujemy! Nowa rada zebrała się, aby wybrać swojego opiekuna. Ponownie do współpracy zaproszono p. Bogumiłę Włoch.

Projekt „ PLANETA A NIE PLASTIK”

            Plastik, wszechobecny element w naszym codziennym życiu – korzystamy z niego niemal cały czas, ponieważ znaczna część przedmiotów codziennego użytku jest wykonana z tego tworzywa. Wydaje się, że nie może on szkodzić. Jest jednak zupełnie inaczej. Sami go zjadamy nawet o tym nie wiedząc.

            Uczniowie klasy 6 stworzyli serie plakatów ukazujących dzieje plastiku na naszej planecie, jego szkodliwości dla ludzi jak i zwierząt, chcąc w ten sposób zwiększyć świadomość uczniów i środowiska lokalnego na coraz to większe rosnące zagrożenie dla środowiska przyrodniczego nie tylko regionu ale i świata.

Bądźmy za PLANETĄ, a nie plastikiem.

Zrezygnuj z:

Zamień je na:

jednorodzajowych reklamówek

jednorazowych naczyń

plastikowych butelek

plastikowych zabawek

torbę z materiału

szklane naczynia

zamontowany filtr na kranie

drewniane zabawki

Nasze codzienne wybory mają realny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie. Opr. Sonia Łopuszyńska-Wiatr.

Wizyta w Sądzie Rejonowym w Pszczynie

Dnia 29.03.2019 r. uczniowie klasy VIII w ramach lekcji Edukacja dla bezpieczeństwa uczestniczyli w przebiegu postępowania sądowego- jazda pod wpływem alkoholu. Przed rozprawą odbyła się krótka pogadanka z sędzią na temat pracy Sądu, aktów prawnych i bezpieczeństwa. Młodzież z dużym zainteresowaniem śledziła przebieg rozprawy, po jej zakończeniu sędzia dokonał wnikliwej analizy postępowania karnego pytając uczniów o ich stanowisko w sprawie. Uczniowie mogli zobaczyć odrębne, odpowiednio zabezpieczone, pomieszczenia dla doprowadzonych do sądu osób pozbawionych wolności. Opr. B. Włoch

Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole.

„Coraz dłuższe dni nastają, sroga zima odjechała.

A do życia powolutku budzi się przyroda cała” – Tadeusz Boy-Żeleński

22 marca w naszej szkole obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny z tej okazji Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. Bogumiłą Włoch zorganizował Turniej Międzyklasowy w unihokeju dla klas I-III, a dla klas starszych Turniej w Piłce Ręcznej. Wszystkie drużyny rywalizowały w myśl zasady fair play Emocji było co nie miara, każda klasa zaprezentowała wysoki poziom sprawności i umiejętności gry. Pani Dyrektor wręczyła dyplomy, a także słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

Po zawodach cała szkoła wykonała wspólny układ choreograficzny witając w ten sposób „Panią Wiosnę”. Końcowym akcentem tego dnia było zamontowanie kosza na śmieci na boisku szkolnym pomalowanego przez uczniów z koła plastycznego celem większej dbałości o porządek na terenie naszej szkoły.

Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego dnia.

Pszczyńskie Forum Samorządów

25 marca uczennice klasy VIII: Karolina Adamczyk, Emilia Łukowska, Magdalena Motyka, Julia Pysz wzięły udział w III sesji Pszczyńskiego Forum Samorządów, które odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. Podczas spotkania gościliśmy członków Młodzieżowych Rad Miejskich z Bielska Białej i Tychów. Celem spotkania była wymiana doświadczeń związana z pracą na rzecz Młodzieżowych Rad Miejskich, a także chęć utworzenia takiej Rady w Pszczynie. Opr.B.Włoch

ZABAWA Z OKAZJI ŚWIATOWEGO TYGODNIA MÓZGU

W piątek 15.03 uczciliśmy w szkole Ogólnoświatowy Tydzień Mózgu. W związku z tym, że każdego dnia bardzo ciężko pracujemy nad doskonaleniem i rozwijaniem naszych umysłów, nie mogliśmy przejść obojętnie wobec takiego wydarzenia. Zorganizowaliśmy w szkole grę edukacyjną pt. „Sprawny umysł”.

            Na długich przerwach chętni uczniowie w zespołach 2-3-osobowych zgłaszali się do biblioteki szkolnej po odbiór „Karty startowej”. Zadaniem zespołów było odnalezienie na terenie szkoły 6 zadań „ćwiczących mózgi. Pomoc stanowił plan szkoły na który naniesiono miejsca w których ukryto zadania. Łamigłówki sprawdzały spostrzegawczość, kreatywność, zdolność logicznego myślenia, a także orientację przestrzenną i zaradność. Niezbędna była także szybkość, zdolność współpracy w grupie oraz umiejętność odczytywania informacji z planu szkoły.

            Do gry zgłosiło się ponad 20 zespołów. Zabawa, sądząc z entuzjastycznych reakcji uczestników, była udana.

Jak się okazało ”Najsprawniejsze umysły” w szkole mają:

Grupa „FaFl” – Michalina, Ola, Oliwia

„Mutanty” – Sławek

„My Trzy” – Wiki, Nikola, Milena

W kategorii na „Najszybsze umysły” wygrali:

„Koksiki” – Tomek, Maks, Krzyś

„Turbo Krzoki” – Wiktoria, Julia

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które pomogły w przeprowadzeniu gry! Opr. Elżbieta Konieczny

8 lutego 2019 r. - bal karnawałowy.

Ostatni dzień przed feriami zimowymi był okazją do dobrej zabawy podczas karnawałowego balu przebierańców. Klasy podzielone na grupy wiekowe bawiły się przy muzyce pod okiem wyjątkowego wodzireja. Nasz katecheta – p. P. Sontag pełnił tę wymagającą niezłej kondycji rolę, włączając do wspólnej zabawy młodszych i starszych. Uczniowie po raz kolejny wykazali się pomysłowością i poczuciem humoru przy wyborze karnawałowych strojów. Zabawa była przednia, a szkoła tętniła śmiechem i muzyką. Opr. S. Kościelny

8 lutego - apel

Podczas apelu pani Dyrektor wręczyła listy gratulacyjne dla uczniów, którzy uzyskali stypendia za wysokie wyniki w nauce w I półroczu roku szkolnego 2018/2019. Wyróżnienie to otrzymały następujące osoby: Antonia Szczyrbowska kl. VI, Tomasz Gątarz kl. V, Antonia Jochem kl. VI, Iga Pala kl. VII, Zofia Motyka kl. VII, Kinga Sandecka kl. VII, Magdalena Motyka kl. VIII. Gratulujemy sukcesów i osiągnięć i życzymy kolejnych sukcesów! W trakcie spotkania zostały także przypomniane zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas spędzania wolnego czasu. Uczniowie zostali zobowiązani do ich przestrzegania w czasie ferii. Ferie to błogo czas odpoczynku, pamiętajmy jednak o bezpieczeństwie swoim oraz innych. Opr. S. Kościelny

7 lutego 2019 r.– warsztaty na lodowisku

Uczniowie klas V i VI wyjechały na lodowisko do Pawłowic. Pod opieką p. Bogumiły Włoch, p. Sylwii Kościelny oraz p. Moniki Kołoczek spędzili lekcję wychowania fizycznego na lodowisku. Uczniowie klasy VI doskonalili swoje umiejętności zdobyte podczas zeszłorocznych lekcji: wzięli udział w zajęciach curlingu poprowadzonym przez trenera tej dyscypliny - pana dr Damiana Hermana, a następnie szlifowali jazdę na łyżwach. Klasa V po raz pierwszy zetknęła się z olimpijską dyscypliną, którą przybliżył im p. D. Herman, na co dzień trenujący kadrę narodową juniorek. Uczniowie z dużym zaangażowaniem przyswajali tajniki tej trudnej i wymagającej sprawności fizycznej oraz koncentracji dyscypliny. Najlepsi otrzymali pamiątkowe piny z Kanady – państwa, w którym curling jest bardzo popularny. Jazda na łyżwach też była dla wielu pierwszą tego typu przygodą sportową. Wyjazd dostarczył jednak wiele uciechy. Opr. S. Kościelny

W środę 06 lutego 2019 r. w naszej szkole odbyła się bardzo miła uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowana przez dzieci z klasy I, II i III wraz ze swoimi wychowawczyniami – p. Dorotą Psik, p. Aleksandrą Szromek i p. Katarzyną Michniok – Hyła. Dla zacnych gości mali organizatorzy przygotowali program artystyczny, który stanowiły wiersze, humorystyczna scenka – „Na dachu”, życzenia na każdy miesiąc roku, przedstawienie – „Nowoczesny Czerwony Kapturek”, bajka, którego bohaterami były krasnoludki oraz piosenki. Po występach dzieci wręczyły upominki i zaprosiły gości na słodki poczęstunek. Po zakończonych na sali występach, dziadkowie udali się na poczęstunek do klas, gdzie mogli podziwiać miejsce naszej codziennej pracy. We wspaniałej atmosferze zakończyła się ta coroczna uroczystość, a nasi szanowni goście serdecznie podziękowali za zaproszenie. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków! Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy wszystkiego najlepszego – nie tylko w dniu ich święta!! Opr. K. Michniok - Hyła

5 lutego 2019 r.- Spotkanie z przedstawicielami BKS PROFI CREDIT z Bielska – Białej.

Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami BKS PROFI CREDIT z Bielska – Białej. Na początku obejrzeli materiał dotyczący działalności żeńskiej kadry siatkarskiej. Następnie uczestniczyli w mini-quizie na jego temat, a udzielający poprawnych odpowiedzi otrzymali pamiątkowe gadżety. Następnie mogli zadać pytania siatkarkom z klubu na temat ich codziennych zajęć, treningów, zawodów. Spotkanie zakończyła prelekcja policjanta na temat bezpieczeństwa na imprezach masowych oraz w ruchu drogowym. Imprezę zorganizowała p. B. Włoch.  Opr. S. Kościelny

 14.01.2019 r. Multimedialne zajęcia w Mobilnym Planetarium "Orbitek". Od rana sala gimnastyczna stała się małym mobilnym planetarium. Pod wielką, nadmuchiwaną kopułą uczniowie wszystkich klas naszej szkoły wzięli udział w zajęciach dostosowanych do poziomu ich wiedzy. Zapoznali się m.in. z tym, co można zaoobserwować na niebie za pomocą teleskopu. Dowiedzieli się, dlaczego jest dzień i noc oraz zmieniają się pory roku. „Żywa” lekcja przyrody i astronomii bardzo się wszystkim spodobała.

Lekcja Edukacji dla bezpieczeństwa z ratownikiem medycznym

Uczniowie klasy 8 na lekcji EDB mogli pod bacznym okiem wieloletniego ratownika medycznego Pana Sławomira Kątnego uczyć się pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Oprócz teorii Pan Sławomir udzielił młodzieży cennych wskazówek instruktażowych. Uczniowie z uwagą słuchali i przyglądali się jak prawidłowo postępować z osobą nieprzytomną nieoddychającą jak poprawnie wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową i w jaki sposób korzystać z urządzenia AED. Lekcja z udziałem ratownika na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów, a wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie jej trwania pomogą właściwie zareagować w sytuacji wymagającej ratowania życia. Opr. B. Włoch

19 grudnia 2018 – Jasełka.

    Jak co roku, tuż przed zimowa przerwą świąteczną, w szkolnych murach spotykali się nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście, aby obejrzeć przedstawienie jasełkowe w wykonaniu uczniów. Tegoroczny spektakl zaprezentowały klasy IV-VIII. Scenariusz nawiązujący do motywów „Małego Księcia” Antoine’a de Saint Exupery’ego przygotowały panie D. Górniok i J. Niesyto, a dekoracje – S. Kościelny i K. Żemła. O oprawę muzyczną zadbała jak zwykle p. J. Niesyto i szkolny zespół wokalny złożony z dziewcząt klas V-VII.

Na początku widzowie obejrzeli spotkanie upadłych aniołów, zagranych przez uczniów klasy VIII, które naradzały się, w jaki sposób odebrać ludziom miłość. Doszły do wniosku, że ludzie bez czasu dla innych, zajęci tylko sobą, zapomną o miłości. Wysłali więc na Ziemię swych posłańców, aby skutecznie zagłuszyli wszystkich na drugiego człowieka.

Tymczasem na naszą planetę przybył Mały Książę. Był zaciekawiony tym, w jaki sposób ludzie odwdzięczają się Bogu za Jego miłosierdzie. Mieszkanka Ziemi pokazała mu więc przedstawicieli mieszkańców naszej planety: dzieci, młodzież , dorosłych. Każda grupa niestety nie zauważała obecności Jezusa w ich życiu, zajęta zabawą, rozrywkami w sieci, karierą i korzystaniem z uciech życia. Scenki z życia Ziemian zaprezentowali uczniowie z klas IV-VI.

Najmłodsi, zajęci zabawą i grami elektronicznymi, nie zauważyli staruszki, odtrącali niechcianego kolegę. Młodzież z kolei pochłonięta była wirtualną rzeczywistością. Dorośli w pogoni za pieniędzmi, nie mieli czasu dla najbliższych. Mały Książę z rozżaleniem stwierdził, że ludzie nie widzą tego, co najważniejsze – „dobrze widzi się tylko sercem” i że nie są w stanie stworzyć prawdziwych więzów.

W trakcie przedstawienia, przenieśliśmy się też w czasy, gdy na świat w Betlejem przyszedł Jezus. W pełnym przepychu pałacu Herod, w czasie rozmowy ze śmiercią, dowiedział się o Jego narodzinach i aby uchronić własną głowę, za namową diabłów, podpisał cyrograf, aby Go zgładzić. W międzyczasie do stajenki, gdzie nad Jezusem czuwali Józef i Maryja, z pokłonem udali się pasterze i Trzej Królowie. Scenkę tę zagrali uczniowie klasy V i VII.

Wzruszającym momentem przedstawienia była pieśń „Mario, czy Ty wiesz” w wykonaniu solistek szkolnego chórku, z gościnnym akompaniamentem perkusji p. Kamila Paszka. W tle zebrani zobaczyli film ze scenami z życia Jezusa przygotowany przez p. P. Sontaga. Zobaczyli go także mieszkańcy Ziemi, których wcześniej obserwował Mały Książę. Poruszeni widokiem postanowili wybrać się do stajenki i pokłonić się Panu.

W finale wszyscy zgromadzeni wokół Dzieciątka Bożego zaśpiewali piosenkę „Święty czas”, a klasa IV i V wykonały akompaniament na dzwonkach.

Wzruszające i pełne emocji przedstawienie zachwyciło zebranych. Widzowie gromkimi brawami nagrodzili młodych aktorów i muzyków, a także głównego reżysera widowiska – panią Joannę Niesyto. Szczególną uwagę zwróciły role siódmoklasistów: Heroda i Śmierci – pierwsza w świetnej interpretacji Artura Bednarczyka, a druga Pawła Łuki. Małego Księcia zagrała Kinga Sandecka, a Ziemiankę Iga Pala. Podziękowania i gratulacje wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom obsługi zaangażowanym w to przedsięwzięcie złożyła pani Dyrektor Katarzyna Wybrańczyk. Przekazała także świąteczne życzenia wszystkim zebranym w sali gimnastycznej.

Warto wspomnieć także o tych, którzy na scenie nie pojawili się, ale ich rola była nie mniej ważna – o uczniach z obsługi technicznej – Mariuszu Sojce, Bartku Kontnym, Wiktorze Maroszku, Arturze Hadasiu, Arturze Wybrańczyku i Igorze Wąsie. To oni czuwali nad oświetleniem, dekoracjami, muzyką oraz slajdami będącymi częścią dekoracji i spisali się w tej roli profesjonalnie.

Tradycyjnie rodzice i goście mogli także wziąć udział w kiermaszu ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów na zajęciach plastycznych pod kierunkiem p. B. Ananicz oraz na warsztatach przeprowadzonych przez p. J. Skrzypczyk i S. Kościelny. Po przedstawieniu odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników szkoły z udziałem zaproszonych gości. Przyg. S. Kościelny

26 listopada br. klasy VII i VIII wraz z opiekunami wzięły udział w pozaszkolnych lekcjach geografii, czyli w kinie IMAX w Katowicach na seansie „Galapagos – cud natury" oraz w XIX-wiecznej zabytkowej Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Tam przeszli podziemną trasą geoturystyczną „Tropiciele węgla". Ponieważ geoturystyka to turystyka polegająca na odwiedzaniu miejsc związanych z historią Ziemi i osobliwościami przyrody nieożywionej, podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jak powstawały pokłady węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, oglądali skamieniałości ogromnych skrzypów i paproci pochodzących sprzed milionów lat, dowiedzieli się o właściwościach skał towarzyszących węglowi kamiennemu oraz mieli możliwość wykonywania samodzielnie, technicznych pomiarów geodezyjnych, którymi posługiwano się podczas drążenia sztolni z prezentacją sprzętu mierniczego z epoki XIX wieku. Czas zwiedzania to 2,5 godziny, a długość trasy jaką musieli pokonać pod ziemią wynosiła 1,5 km. Opr. S.Łopuszyńska-Wiatr

 

Dnia 20 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF. Tego dnia przypadała rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych - Konwencji o prawach dziecka. Jest to dzień, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Symbolem tej organizacji jest kolor niebieski. Niebieski gwarantuje prawa wszystkim dzieciom! Tegorocznym hasłem przewodnim Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka UNICEF był #GoBlue - akcja polegająca na wykorzystaniu koloru niebieskiego z tej okazji w naszej szkole dominował w ten dzień właśnie ten kolor. Podjęcie tych działań miały na celu uczczenie tego dnia, który był symbolem solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.

09 listopada 2018 r. Obchodzimy 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Obchody 100-lecia niepodległości w naszej szkole tak naprawdę mają miejsce od początku roku 2108. W bieżącym roku szkolnym już pod koniec września pojawiła się na gazetce wystawa „Ojcowie Wolności” przygotowana przez S. Kościelny. Kolejna to 100 zdjęć na 100-lecie niepodległości, prezentująca polskie krajobrazy i przyrodę, którą z kolei przygotowała p. S. Łopuszyńska-Wiatr. To także zajęcia edukacyjne i konkursy w klasach oraz ogólnoszkolna gra edukacyjna – poszukiwanie zaginionego dokumentu – dzieło p. E. Konieczny. Kulminacyjnym momentem obchodów były uroczystości 9 listopada. W tym uroczystym dniu wszyscy ubrani na galowo, przyozdobili stroje biało-czerwonymi kotylionami.

            Klasa VIII pod kierunkiem p. D. Górniok zaprezentowała montaż słowno-muzyczny prezentujący migawki z historii Polski. Zgromadzeni w sali gimnastycznej goście, rodzice, grono pedagogiczne i uczniowie obejrzeli staropolskie życie w szlacheckim dworku, dramat rozbiorów i cierpienie Polaków w niewoli, tęsknotę za niepodległością i walkę o nią oraz w końcu upragnioną wolność.

Kolejny punktem obchodów było przyłączenie się do ogólnopolskiego bicia rekordu w odśpiewaniu hymnu. Oprócz 4 zwrotek hymnu narodowego uczniowie naszej szkoły wykonali akompaniament na ponad sto instrumentów - flety, dzwonki chromatyczne, gitary, instrumenty perkusyjne, keyboardy. Całość powstawała przez kilka poprzedzających akademię tygodni pod czujnym okiem p. J. Niesyto. Efekt końcowy wywołał ogromne wzruszenie.

Ostatnim punktem obchodów było posadzenie drzewa dla Niepodległej. Pani Dyrektor oraz przedstawiciele lokalnych władz, m.in. radny Powiatu, p. Sołtys oraz przedstawiciele Rady Rodziców, OSP i Samorządu Uczniowskiego zasadzili drzewko upamiętniające 100-lecie odzyskania niepodległości. Przygotowana została także kapsuła czasu. Cały dzień upłynął w uroczystej, podniosłej atmosferze. Przyg. S. Kościelny

08 listopada 2018 r. Poszukiwania „Zaginionego Dokumentu”

http://edukacja.pless.pl/55636-zdjecia-gra-historyczna-w-sp-nr-8-w-rudoltowicach-rudoltowice

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach już od dłuższego czasu przygotowywali się do uczczenia 100-lecia uzyskania przez Polskę Niepodległości. Ponad setka uczniów ćwiczyła grę na przeróżnych instrumentach, po to, by podczas piątkowej, uroczystej akademii odśpiewać Hymn Narodowy przy akompaniamencie ponad stu instrumentów (09.11.2018 r.)

W czwartek 08.11.2018 r. przenieśliśmy się natomiast w czasie do dnia 6 października Roku Pańskiego 1918, by pomóc polskim patriotom w odzyskaniu niezwykle ważnego dokumentu, jakim jest „Deklaracja Niepodległości”. Rada Regencyjna opracowała odezwę do Narodu Polskiego, która miała się ukazać w Monitorze Polskim następnego dnia. Niestety, Tajni Agenci Tajnego Państwa napadli na kuriera, który wiózł jedyny egzemplarz maszynopisu dokumentu. Maszynopis ten został przewieziony do Rudołtowic w celu bezpowrotnego zniszczenia.

Cała odpowiedzialność za odzyskanie dokumentu spoczęła na nas – uczniach szkoły. Dzieci w trybie pilnym zostały wcielone do Wojska Polskiego i w dwunastu patrolach wojskowych poszukiwały kryjówki Tajnego Agenta. Każdy członek miał swoją funkcję i rolę do spełnienia.

Oczywiście wszystkiemu towarzyszył żołnierski ład i porządek. Patrole miały swojego dowódcę i musztrowego, którzy dbali o przestrzeganie reguł gry i meldowali zespoły przy kolejnych zadaniach. Kryptolodzy i Łamacze Kodów odpowiedzialni byli za rozszyfrowanie trudnych kryptonimów, natomiast Znając Liczby, Znający Nuty i Znający Twarze rozwiązywali logiczno-historyczne zagadki. Tropiciele, odpowiedzialni za odnajdywanie punktów na planie budynku również nie mogli zawieść.

Rekruci skanowali z pomocą aplikacji telefonicznych, kody QR, które wskazywały im miejsce kolejnych wyzwań. Pomieszczenia szkolne zmieniły się w Salę Ojców Wolności, Komnatę Muzycznych Wyznań, Zaułek Szyfrów czy Kwaterę Główną Agentów Tajnego Państwa. Orientację ułatwiał plan szkoły w jaki młodzi żołnierze zostali zaopatrzeni. Zadania jakim musieli sprostać nie były łatwe. Trzeba było między innymi odszyfrować pisma kodowane alfabetem Morse’a i wskazać pierwszego polskiego króla, złamać kod kłódki, wykorzystując znajomość dat z dziejów Polski, dopasować zdjęcia polskich patriotów do ich nazwisk, rozpoznać melodię pieśni patriotycznych, granych przez nauczyciela muzyki na pianinie. Ostatecznie doszło do odnalezienia Głównej Kwatery Tajnego Agenta przez wszystkie patrole. Odzyskanie od niego „naszego” dokumentu nie było jednak proste. Aby się z nim spotkać, trzeba było odszyfrować i podać specjalne hasło, które brzmiało: „Wybiła Godzina Wolności”. Młodzież musiała też udowodnić, że rzeczywiście na tą wolność jako naród zasłużyliśmy. Agent w końcu wydał dokument, jednak pocięty na kawałki – uczniowie musieli go złożyć w całość. „Deklaracja” została szybko wysłana do Rady Regencyjnej i jak wiemy 7 października 1918 roku opublikowano ją w Monitorze Polskim jako „Odezwę do Narodu Polskiego”, nazywaną również deklaracją niepodległości Polski. Co prawda mało które źródło historyczne wspomina o skromnym wkładzie uczniów z Rudołtowic w odzyskanie przez Polskę Wolności, ale… wystarczy, że my wiemy jak to było naprawdę:)

Opracowanie: Elżbieta Konieczny

Święto dyni

Złota polska jesień dostarcza wielu inspiracji i tak w naszej szkole Samorząd Uczniowski zorganizował typowo jesienne święto-Święto Dyni. Z tej okazji zorganizowaliśmy kiermasz wypieków z dyni, a także ogłosiliśmy konkurs na najładniejszą dekorację jesienną z dyni. Mogliśmy podziwiać różne odmiany i wielkości tego warzywa oraz przeróżne prace z dyń wykonane przez uczniów. 

Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie:

Kamil Bartas kl. I, Amelia Solarska kl. I, Nikola Ziebura kl. I, Wojciech Krawczyk kl. II, Oskar Maroszek kl. II, Antonina Solarska kl. III, Martyna Koczor kl. IV, Błażej Koczor kl. IV Oliwier Pinocy kl. IV, Krzysztof Gogol kl. IV, Tomasz Gątarz kl. V, Bartłomiej Janik kl. V, Hanna Koczy kl. V, Sebastian Wojciech kl. V, Wiktor Maroszek klasa VII.

Wszyscy uczniowie otrzymali Wyróżnienie i drobne upominki.

Dziękujemy uczennicom, które przygotowały pyszne wypieki z dyni. Przyg. B. Włoch

Nasza szkoła, jako jedna z trzech szkół w powiecie, wzięła udział w Akcji Charytatywnej „100-lecie Niepodległości - Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach”.

Artykuły szkolne, żywność i maskotki zostaną przekazane polskim dzieciom mieszkającym na Litwie, na Białorusi i na Ukrainie. Podjęte działania nie tylko pomogą potrzebującym, ale również podniosą efekty wychowawcze w naszej szkole.

Samorząd Uczniowski bardzo serdecznie dziękuje rodzicom i uczniom za okazane zrozumienie i włączenie się w tą akcję. Przyg. B. Włoch

15.10. -19.10.2018 Ogólnopolski Tydzień Kariery.

W ramach obchodzonego w naszej szkole Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w klasach odbyły się zajęcia na temat predyspozycji zawodowych. Uczniowie mogli wziąć też udział w konkursach plastycznym i literackim. Ponadto miały miejsca prelekcje podczas spotkania z przedstawicielami zawodów. Za cenną i ważną lekcję można uznać stwierdzenie, które padło podczas spotkania, że zawód powinno się wykonywać z pasją – wtedy staje się źródłem satysfakcji. Przyg. S. Kościelny

12 października 2018 r.

Nietypowa lekcja z przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" odbyła się w Szkole Podstawowej nr 8 w Rudołtowicach. Uczestniczyła w niej klasa ósma, a gościliśmy strażaków: Pana Łukasza Wyrobka – strażaka Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie, a także w OSP, Pana Mirosława Fulbiszewskiego i Pana Grzegorza Sanetrę strażaków ochotników z OSP w Rudołtowicach. Uczniowie dowiedzieli się o sposobach alarmowania w przypadku zagrożeń. O prawidłowym przebiegu zgłoszenia wypadku, o zachowaniu się podczas zagrożenia. Strażacy także zachęcali do służby w ochotniczej straży pożarnej jak i w zawodowej.

Druga część lekcji odbyła się w remizie OSP w Rudołtowicach. Mogliśmy zobaczyć całe wyposażenie wozu strażackiego, umundurowanie bojowe strażaków dowiedzieliśmy się jak i przy pomocy jakiego sprzętu strażacy ratują życie. Uczniowie mogli założyć aparaty powietrzne służące do wejścia do zadymionych pomieszczeń i poczuć ich ciężar oraz pooddychać powietrzem z butli. Strażacy zwrócili uwagę jak zachować się w przypadkach zagrożenia pożarem w domu.

Bardzo serdecznie dziękujemy strażakom za przybycie do naszej szkoły za przekazanie młodzieży sposobu postępowania w czasie zagrożeń, za przybliżenie nam służby strażaka, a także za poświęcenie nam swojego czasu wolnego. Opr. B. Włoch

12 października 2018 r. Uroczysta akademia z okazji DEN oraz Pasowanie Pierwszoklasistów.

W sali gimnastycznej spotkali się: pani dyrektor Katarzyna Wybrańczyk, zaproszeni goście – pan Burmistrz Dariusz Skrobol i jego zastępczyni pani Barbara Sopot-Zembok, przewodniczący Rady Rodziców pan Maciej Solarski, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. Wzięli udział w uroczystościach związanych z Dniem Edukacji Narodowej.  Uczniowie z klasy drugiej i trzeciej przygotowali część artystyczną - dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki.  Następnie złożyły życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji oraz obsługi i wręczyły wyróżnienia podczas „Oskarowo-jabłkowej gali”. Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyła pani dyrektor, a także pan Burmistrz i przewodniczący Rady Rodziców.

Podczas akademii uczniowie pierwszej klasy natomiast zostali pasowani na uczniów naszej szkoły. Na początku najmłodsi uczniowie przedstawili program artystyczny. Następnie uczniowie złożyli ślubowanie w obecności pana Burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola, Dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich uczniów naszej szkoły. Po uroczystym ślubowaniu uczniowie zostali pasowani przez panią Dyrektor Katarzynę Wybrańczyk na uczniów naszej szkoły. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, słowniki ortograficzne ufundowane przez Radę Rodziców oraz upominki od pana Burmistrza. Na zakończenie uroczystości rodzice przygotowali dla dzieci słodki poczęstunek. Przyg. S. Kościelny

03.10.2018  Akcja czytelnicza "Wspólne czytanie". 

Opiekunka szkolnej biblioteki p. Elżbieta Konieczny przygotowała i przeprowadziła   akcję promującą czytelnictwo. W klasach przygotowano stanowiska, dotyczące różnych gatunków literackich. Uczniowie mogli wybrać książkę, która ich najbardziej zaciekawiła. Następnie odbyło się wspólne czytanie wybranej powieści. Zaczynali nauczyciele, a potem ochotnicy spośród uczniów. Przyg. S. Kościelny

02.10.2018 Przedstawienie profilaktyczne w wykonaniu Teatru Maska z Krakowa na temat "Savoir vivre”

Uczniowie klas III-VI wzięli udział w prelekcji w wykonaniu Teatru Maska z Krakowa na temat "Savoir vivre”. Podczas zajęć dowiedzieli się o tym, jak zachować się w miejscach publicznych, a także w codziennych sytuacjach w domu i szkole. Poznali zasady kulturalnego korzystania z telefonu i wielu innych praktycznych wskazówek przydatnych na co dzień, a świadczących o kulturze i dobrym wychowaniu. Przyg. S. Kościelny

27 września 2018 r. Lekcja muzyki z zespołem Avocado.

Uczniowie w trakcie audycji muzycznej zatytułowanej „Instrumenty strunowe” zapoznali się z historią ich powstania oraz wysłuchali utworu w wykonaniu członków zespołu. Tradycyjnie też w nagrodę za aktywność podczas zajęć, niektórzy z uczniów mogli wystąpić w finałowym utworze grając na wybranych instrumentach. Po raz kolejny zabawa w muzykowanie dostarczyła dużo zabawy. Przyg. S. Kościelny

26 i 28 września – szkolne obchody Dnia Chłopaka.

Z okazji Dnia Chłopaka Samorząd Uczniowski przygotował dwie atrakcje. Najpierw klasy starsze bawiły się podczas szkolnej dyskoteki, a w piątek świętowano dzień Wąsa, Krawata i Spódnicy. Po szkole chodzili „ucharakteryzowani” uczniowie, koleżanki założyły spódniczki. Samorząd ufundował także słodki poczęstunek z okazji święta. Także w klasach koleżanki przygotowały niespodzianki. Przyg. S. Kościelny

26 września 2018 r. Zdjęcia klas.

W tym dniu mogliśmy zauważyć na korytarzu odświętnie ubranych chłopców i dziewczęta. Wszystko po to, aby jak najlepiej zaprezentować się na pamiątkowych zdjęciach klasowych.

21-23 września - Udział klas w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata.

Uczniowie pod opieką nauczycieli włączyli się do akcji „Sprzątanie Świata”. Akcja ma charakter edukacyjny - uświadomienie, jak ważne jest dbanie o czystość naturalnego środowiska . Dlatego tradycyjnie już zbierano śmieci w okolicy szkoły.

3 września 2018 r. rozpoczął się nowy rok szkolny - 2018/2019.

Tuż przed godziną 9.00 do budynku zaczęły przybywać dzieci, a pierwszoklasiści pojawili się w towarzystwie rodziców. Uroczystą akademię zaprezentowała w tym roku klasa V pod opieką pani Bogumiły Włoch. O oprawę muzyczną zadbała pani Joanna Niesyto.

Na początku wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano „Mazurek Dąbrowskiego”. Następnie uczniowie klasy V przedstawili montaż słowno – muzyczny. Najpierw nawiązując do rocznicy wybuchu II wojny światowej, oddano cześć bohaterom tamtych dni. Druga część akademii poświęcona była kończącym się wakacjom oraz początkowi roku szkolnego. Występ klasy V uświetniły piosenki oraz wykonana przez nich „Belgijka”.

Na koniec o głos poproszona została Pani Dyrektor Katarzyna Wybrańczyk, która powitała zebranych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Na początku pani dyrektor powitała wszystkich zebranych, w szczególności klasę I, następnie przedstawiła wychowawców poszczególnych klas oraz nauczycieli szkoły. Na zakończenie pani dyrektor złożyła uczniom, nauczycielom i rodzicom życzenia owocnej pracy, bezpieczeństwa oraz współpracy i zrozumienia przez kolejne miesiące współpracy. Później uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami. Przyg. S. Kościelny

W środę 06 lutego 2019 r. w naszej szkole odbyła się bardzo miła uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowana przez dzieci z klasy I, II i III wraz ze swoimi wychowawczyniami – p. Dorotą Psik, p. Aleksandrą Szromek i p. Katarzyną Michniok – Hyła. Dla zacnych gości mali organizatorzy przygotowali program artystyczny, który stanowiły wiersze, humorystyczna scenka – „Na dachu”, życzenia na każdy miesiąc roku, przedstawienie – „Nowoczesny Czerwony Kapturek”, bajka, którego bohaterami były krasnoludki oraz piosenki. Po występach dzieci wręczyły upominki i zaprosiły gości na słodki poczęstunek. Po zakończonych na sali występach, dziadkowie udali się na poczęstunek do klas, gdzie mogli podziwiać miejsce naszej codziennej pracy. We wspaniałej atmosferze zakończyła się ta coroczna uroczystość, a nasi szanowni goście serdecznie podziękowali za zaproszenie. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków! Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy wszystkiego najlepszego – nie tylko w dniu ich święta!!

Opr. K. Michniok - Hyła