Humor zeszytów

Takie oto zapisy można spotkać w uczniowskich zeszytach:

ZAPISKI Z HISTORII…

- Koń trojański to była zdradziecka sztuka.

- Korsarze wyjeżdżali na bezludne wyspy i łapali niewolników.

-Królowa Bona sprowadziła do Polski seler, kalafiory i makaroniarzy.

- Mumia to żona faraona.

- Skrzydła husarskie ważyły pół metra.

- Żeby Kolumb mógł odkryć Amerykę to najpierw musiała być zakryta.

- Żołnierze noszą zielone mundury żeby udawać trawę.

ZAPISANO W ZESZYCIE DO PRZYRODY…

- Dwa przeciwległe punkty na globie nazywamy biegunkami.

- Europa to kontynent ziemski.

- Klimat to coś stałego, co nie wiadomo, kiedy się zmienia.

- Kopernik ruszył ziemię i dlatego zobaczył, że jest okrągła.

- Marynarzy o jednym oku nazywamy piratami.

- Jak ryba szybko je, to jej się uszy trzęsą.

- Morze jest słone, ponieważ pływają w nim śledzie.

- Na globusie wyróżniamy południki, północniki i całe nocniki.

- Na ukształtowanie powierzchni Ziemi maja wpływ jej trzęsienia oraz wulkanizacja.

- Gryzoń to zwierzę, które ogryza, co tylko może, np. jabłka, zostawiając ogryzki.

- Wilki zaliczamy do zwierząt zębatych.

- Wszelkie robaki poruszają się ruchem robaczkowym.

- Wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko jeden raz.

- Wśród wirusów rozróżniamy: mikroby, mikrony, mikrusy i mikrobusy.

- Znanym drapieżnikiem leśnym jest drapichrust.

NA MUZYCE NIE TYLKO ŚPIEWAMY, ALE I PISZEMY…

- Bogurodzica śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem.

- Hejnał w radiu grany jest na trąbce codziennie i w niedziele.

- Organy zbudowane są z dużych i małych piszczeli.

- Wszyscy z uwagą słuchali gry Natenczasa Wojskiego.

A takie w zeszytach uwag:                        

  • Szczerzy zęby do nauczyciela.
  • Zjada ściągi po klasówce.
  • Rozmawiałam z nią i nie dała mi dojść do słowa.
  • Na lekcji wf krzyczy i biega po sali.
  • Na lekcji muzyki śpiewa, ale nie na temat.