Innowacje pedagogiczne

Ogłoszenia

W związku z wytycznymi GIS wejście do placówki dla interesantów i rodziców uczniów szkoły jest ograniczone. W razie konieczności osobistego kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie się i telefon pod nr.: 32 211 21 00.


Innowacje pedagogiczne

 

 

INNOWACJE PEDAGOICZNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. "Czytam, rozumiem, tworzę" -  innowacja w nauczaniu przedmiotu j. polski autorstwa mgr Sylwii Kościelny

Adresat innowacji: uczniowie klas VIII

Realizacja innowacji: podczas zajęć j. polskiego.

2. "Zabawy z matematyką" - innowacja w nauczaniu matematyki autorstwa mgr Krystyny Żemła

Adresat innowacji: uczniowie klas VII

Realizacja innowacji: podczas zajęć rozwijających z matematyki.

3. "Taniec, gimnastyka to nie zła logistyka" -  innowacja z zakresu zajęć sportowych autorstwa mgr Bogumiły Włoch

Adresat innowacji: uczniowie klas I - VIII

Realizacja innowacji: podczas zajęć na świetlicy

4. Gra aktywizyjąca "Pluszak" -  innowacja w nauczaniu matematyki autorstwa mgr Agnieszki Kalka

Adresat innowacji: uczniowie klas IV - VII

Realizacja innowacji: podczas zajęć matematyki

5. "Rozwinąć skrzydła" innowacja w zakresie techniki pracy umysłowej i motywacji do nauki autorstwa mgr Elżbiety Konieczny

Adresat innowacji: uczniowie klas IV - VI

Realizacja innowacji: podczas zajęć  w bibliotece szkolnej

 

INNOWACJE PEDAGOICZNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. "Piszę poprawnie" -  innowacja w nauczaniu przedmiotu j. polski autorstwa mgr Sylwii Kościelny

Adresat innowacji: uczniowie klas V - VIII

Realizacja innowacji: podczas zajęć j. polskiego.

2. "Łatwa matematyka" - innowacja w nauczaniu matematyki autorstwa mgr Krystyny Żemła

Adresat innowacji: uczniowie klas IV - VIII

Realizacja innowacji: podczas zajęć wspierających z matematyki.

3. "Myślografia w Geografii - notatka wizualna" -  innowacja w nauczaniu geografii autorstwa mgr Soni Łopuszyńskiej-Wiatr

Adresat innowacji: uczniowie klas VIII

Realizacja innowacji: podczas zajęć geografii

4. "Rozwinąć skrzydła" innowacja w zakresie techniki pracy umysłowej i motywacji do nauki autorstwa mgr Elżbiety Konieczny

Adresat innowacji: uczniowie klas IV - VI

Realizacja innowacji: podczas zajęć  w bibliotece szkolnej

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE w NASZEJ SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

1. „Ortografia i czytanie niech zabawą się stanie” - innowacja autorstwa mgr Sylwii Kościelny

Adresat innowacji: uczniowie klas IV – VI

Realizacja innowacji: podczas zajęć wpomagających z j. polskiego.

2.   „Polonistyczne wędrówki” - innowacja autorstwa mgr Sylwii Kościelny

Adresat innowacji: uczniowie klas IV – VI

Realizacja innowacji: podczas zajęć rozwijających zainteresowania  j. polskim.

3. „Z matematyką za pan brat” - innowacja autorstwa mgr Krystyny Żemła

Adresat innowacji: uczniowie klas IV – VI

Realizacja innowacji: podczas zajęć wpomagających z matematyki.

 

INNOWACJE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

1. „MATEMATYCZNE ZABAWY” – innowacja organizacyjna autorstwa mgr Krystyny Żemły.

Adresat innowacji: uczniowie klas IV – VI

Realizacja innowacji: podczas zajęć koła matematycznego.

 

2. „PRZEŻYCIA UCZĄ -  DRAMA NA ZAJĘCIACH KOŁA POLONISTYCZNEGO” – innowacja metodyczna autorstwa mgr  Sylwii Kościelny

Adresat innowacji: uczniowie klas IV – VI

Realizacja innowacji: podczas zajęć koła polonistycznego.

 

3. „W ORTOGRAFICZNEJ SIECI”innowacja metodyczna autorstwa mgr  Sylwii Kościelny

Adresat innowacji: uczniowie klas IV – VI

Realizacja innowacji: podczas zajęć wyrównawczych.