Rada Rodziców

Ogłoszenia

W związku z wytycznymi GIS wejście do placówki dla interesantów i rodziców uczniów szkoły jest ograniczone. W razie konieczności osobistego kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie się i telefon pod nr.: 32 211 21 00.


Rada Rodziców

Rok Szkolny 2020/2021

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodniczący - p. Maciej Solarski

Zastępca - p. Monika Kołoczek

Skarbnik - p. Barbara Maksym

Sekretarz - p. Ewa Węgrzyn

Komisja Rewizyjna:

p. Magdalena Szczyrbowska

p. Ewa Durok

p. Barbara Anderko

Powołana Rada Rodziców przyjęła następujące kwoty składek:

50 zł - za pierwsze dziecko uczęszczające do SP w Rudołtowicach

40 zł - za drugie dziecko uczęszczające do SP w Rudołtowicach

Trzecie i każde następne dziecko uczęszczające do naszej szkoły jest zwolnione ze składki.

Ustalone kwoty można wpłacać skarbnikom klas lub na konto bankowe Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Pszczynie nr rachunku:

28 8448 0004 0037 9089 3000 0001