Spotkania

Ogłoszenia

W związku z wytycznymi GIS wejście do placówki dla interesantów i rodziców uczniów szkoły jest ograniczone. W razie konieczności osobistego kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie się i telefon pod nr.: 32 211 21 00.


Spotkania

Lp.

Termin

Program zebrania - zagadnienia główne

1.

 

 

10.IX.2020 r.

godz. 17.00

 
 
 
 
 

 

 

 

Zebranie rodziców

Spotkanie z wychowawcą:

- Podziękowania dla rodziców za wsparcie i pomoc w okresie zdalnej nauki

- Kalendarz roku szkolnego.

- Szkolne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w okresie pandemii.

- Przedstawienie planu wychowawczego.
- Wybory klasowej rady rodziców - trójek klasowych.
- Ustalenia dotyczące komunikacji z rodzicami w tym formy zwalniania i   usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych.

- Dziennik elektroniczny.
- Sprawy różne. 
- Indywidualne konsultacje.

2.

14.IX.2020 r.

godz. 18.00

Zebranie trójek klasowych.